VELIKONOČNÍ ČAROVÁNÍ 4. 4. 2015

Velikonočního čarování v knihovně se zúčastnilo 17 dětí a 12 dospělých. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na setkání na dalších akcích knihovny.

Více fotek na: Velikonoční čarování 4. 4. 2015